Verslag algemene ledenvergadering

BitterballenAfgelopen vrijdag 16 januari 2014 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van LR & PC "De Glasstadruiters" gehouden in de kantine op Loosdorp 36 te Leer¬dam. Er waren - naast de 5 bestuursleden – 19 leden bij aanwezig! Een record! Het was lekker warm in de kantine. Met koffie, thee, limonade, slagroomsoesjes, bitterballen en lekkere hapjes is er voor degenen, die deze keer niet konden, volop reden om er volgend jaar wel bij te zijn! Er kwamen allemaal leuke ideeën ter sprake en er werd met elkaar van gedachten gewisseld over allerlei suggesties voor verbeteringen.

Op de agenda stonden diverse punten:

- Het 10-jarig bestaan van de vereniging dat op 5 juli 2014 met alle leden en donateurs gevierd werd met een barbecue na afloop van de grote wedstrijd. Er was zelfs een groot tv-scherm om niets te hoeven missen van het WK-voetbaltoernooi!
- Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 17-1-2014 werd zonder op-/aanmerkingen goedgekeurd.
- Marc Binsbergen (secretaris) was aftredend als bestuurslid en niet herkiesbaar. Hij kon zelf niet bij de Algemene Leden Vergadering aanwezig zijn maar werd door de voorzitter bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren. Hij ontvangt nog een bos bloemen van de vereniging. Tijdens de vergadering werd Marja Berendsen voor een periode van 3 jaar gekozen als nieuwe secretaris van de vereniging.
- De penningmeester Marja Schmaal overhandigde een overzicht van alle inkomsten en uitgaven over 2014. Zij gaf een toelichting n.a.v. gestelde vragen hierover. De kascommissie had geen aanmerkingen bij de controle van de financiën over 2014.
- Met ingang van 1 januari 2015 geldt de volgende contributieverhoging / jaar:
Lessende Leden Pony € 155,-- was € 125,--
Lessende Leden Paard € 200,-- was € 180,--
Niet-lessende KNHS-leden € 27,50 was € 25,--
Voor donateurs is er niets veranderd (dit blijft € 22,50 / jaar).
- De jaarlijkse verkoopactie werd geëvalueerd. In 2014 werden stroopwafels en amaryllisbollen verkocht door de leden. Vanwege het succes blijven we dat in 2015 ook doen.
- De verslagen van de secretaris en wedstrijdsecretaris over 2014 werden voorgelezen. De geplande wedstrijddata voor 2015 staan elders op deze website.
- Namens de Activiteiten Commissie gaf Bianca Klijn een toelichting over het afgelopen jaar (kart-avond e.d.) en de plannen voor leuke activiteiten in 2015. Hierover volgen nadere berichten op de website.
- Het Huishoudelijk Reglement is aangepast. De nieuwe regels worden op de website geplaatst.
- thumb trouwste lessende lid indyEr was een eervolle vermelding voor het 'trouwste lessende lid' 2014: Indy van der Biezen. Zij was bijna elke groepsles aanwezig. Bestuurslid Hilde van Zandwijk overhandigde haar een bokaal met inscriptie, een glaasje met haar naam en een cadeaubon.

thumb het glaasje 2014- De jaarlijkse 'In het glaasje' bokaal was dit keer voor webmaster Leontine Verhoeks die veel tijd en energie heeft gestoken in de website van de vereniging. Deze eervolle vermelding is in het leven geroepen voor leden of vrijwilligers die zich vrijwillig en uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Zonder website zijn we als vereniging nergens en het was voor Leontine niet eenvoudig om alles weer op de rit te krijgen! Namens het bestuur ontving zij dan ook terecht de gegraveerde wisselbokaal, een klein glaasje ten behoud en een mooie bos bloemen.
- In de rondvraag kwamen o.a. aan de orde: de mogelijkheid om in de winterperiode (af en toe) te kunnen lessen in een binnenbak, een buitenrit voor rijdende leden, het verzoek voor meer input t.b.v. de website vanuit de leden, de bezetting van de groepslessen en het aanmaken van een groepsapp voor het afmelden van de groepslessen.
DrinksMaja Gerritsen sloot de Algemene Leden Vergadering om 21.45 uur waarna er nog gezellig werd nagepraat met elkaar. Volgend jaar hopen we op nog meer leden! Het is tenslotte dè mogelijkheid om je mening te geven en aan te geven wat je wel / niet leuk vindt. De Algemene Leden Vergadering is er tenslotte voor alle leden!!

Onze sponsoren

 • A.H. den Hartog grondverzet Custom
 • VanBoven kunststoffen cmyk Custom
 • UnivZ FC Custom
 • van Dijk Custom
 • Stabon Custom
 • Fam. Zijderveld Custom
 • Gijs Gerritsen Custom
 • Span Moorkoppen
 • keppel Custom
 • eff anders Custom
 • hartog riet Custom
 • Diks Custom
 • Printpro Custom
 • logo Elar 2014 Custom
 • wiggen Custom
 • RIETVELD LOGO Custom


 • esman Custom
 • thumbnail glasstadruiters-Ria
 • t van vuren Custom
 • Looijen Custom
 • perry t Lam Custom • van eijck Custom
 • Logo DenBraber Custom
 • de with Custom
 • van noord Custom
 • Boval Custom
 • Van kekum loonbedrijf Custom
 • jukebox Gallery Custom
 • thumbnail maresa-logo
 • Weverwijk containers Custom
 • gerritsen logo v5 Large Custom
 • sterk deur en techniek
 • logo stift Custom
 • P. de Groot Custom
 • van der Wal Custom


 • blitterswijk Custom
 • christel clean
 • dejong 2 Custom
 • steenplaza Custom
 • Gleis Custom
 • landhuis Custom
 • Loonbedrijf Smits Custom
 • BQS Custom
 • Havelaar Custom
 • Beco Custom
 • Henk van Bruggen Custom
 • logo van leeuwen Custom
 • Intercamping logo Custom
 • T. Bron Custom
 • Weerschild Custom
 • benschop Omgezet Custom
 • Bercon Custom
 • Hamoen Custom
 • van steenis Custom
 • A.H. den Hartog & Zn. B.V., Overheicop 3, 4143 KW Leerdam, 0345-641272, www.ahdenhartog.nl
 • Van Boven Kunststoffen, Schelluinsestraat 52, 4200 AC Gorinchem, 0183-633477, www.van-boven.com
 • Univé, Raadhuisplein 2, 4245 KJ Leerbroek, 0345-620062. www.unive.nl
 • van Dijk verhuur-loon bedrijf, Diefdijk 16, 4121 KN Everdingen, 0345-642150, www.loonbedrijfvandijk.nl
 • StaBoN, Achterdijk 23, 4243TM Nieuwland
 • Bezoekboerderij "Het Achterhuis", Hoogeind 20a, 4143 LX Leerdam, 0345-619887, www.bezoekboerderij.nl
 • Loon- en aannemingsbedrijf Gijs Gerritsen VOF, Loosdorp 36, 4143 LV Leerdam, 0345-616340
 • Het Span Moorkoppen, Nieuwstraat 61, 4141 CB Leerdam
 • Bouwbedrijf Keppel, Lingedijk 165, 4163 LJ Oosterwijk, 0345-682799, www.bouwbedrijfkeppel.nl
 • Effe Anders Leerdam
 • Den Hartog Riet, Recht van ter Leede 21, 4143 LN Leerdam
 • A.S.J. Diks Assurantiekantoor, Middenstraat 9, 4153 AB Beesd, 0345-681512, www.assurantiekantoordiks.nl
 • Elar Lexmond, Nieuwe Rijksweg 142, 4128 BP Lexmond, 0347-341577, www.elarlexmond.nl
 • Bouwbedrijf Van Wiggen, Lexmondsestraatweg 5, 4133 LA Vianen, 0347-371593, www.wiggen.nl
 • Hans Rietveld agragisch advies, Energieweg 4-A, 4231 DJ Meerkerk, 0183-351000, www.hansrietveldagragischadvies.nl
 • Esman hoveniersbedrijf, Schaikseweg 50, 4143 HG Leerdam, 0345-632275, www.esmanhoveniers.nl
 • Afbouwbedrijf T. van Vuren, Hoogeind 3, 4143 LW Leerdam, 0645596149
 • Perry 't Lam B.V., Middelkoop 45, 4245 TS Leerbroek, 0345-599204, www.perrytlam.nl
 • Van Eijck Autoschade, Meinte 20, 4153 XEBeesd, 0625007580
 • Den Braber zonwering, Hoogeind 14, 4143 LX Leerdam, 0345-618436, www.denbraberzonwering.nl
 • De With landbouw mechanisatie bedrijf, Hoogeind 28-B, 4143 LX Leerdam, 0345-617323, www.lmbdewith.nl
 • Van Noord accountants en belastingadviseurs, Pfinztalstraat 32, 4143 JB Leerdam, 0345-611844, www.vannoord.nl/vannoord-leerdam.html
 • Boval, Zadelmakerstraat 140, 1991 JE Velserbroek, 023-5201030, www.boval.nl
 • Loon- en verhuurbedrijf Van Kekum, Weverwijk 15, 4245 KW, Leerbroek, 0183-353164
 • Jukebox Gallery B.V., Gildenstraat 32, 4143 HS Leerdam, 0345-511990, www.jukeboxgallery.com
 • Maresa, Prinses Amaliastraat 1A, 4145 KX Schoonrewoerd, www maresahaarenzo.nl
 • Weverwijk transport, container & afvalverwerking, Diefdijk 30, 4145 MJ Schoonrewoerd, 0345-641266, www.afvalcontainers.nu
 • Juwelier Stift, Markt 4, 4141 BG Leerdam, 0345-615310, www.juwelierstift.nl
 • De Groot Diervoeders, Recht van Ter Leede 12a, 4143 LP Leerdam, 0345-617844
 • Van der Wal Interieur-adviseurs, Techniekweg 8, 4143 HV Leerdam, 0345-630459, www.vanderwalinterieurs.nl
 • Blitterswijk Suzuki, Dorpsstraat 55, 4145 KB Schoonrewoerd, 0345-641263, www.blitterswijksuzuki.nl
 • Chrisel Clear Services, 06-30372723
 • Willem's Hoeve, Hofkampseweg 1a, 4116 RM Buren
 • Steenplaza Lexmond, Nieuwe rijksweg 130, 4128 BP Lexmond, 0347-342150, www.fransdebruyn.nl
 • Arnold GleisA, Raadhuisstraat 56, 4245 KG Leerbroek, 06-12604358
 • Landhuis, Kanaaldijk 12, 4245 TX Leerbroek, 0183-353699, www.land-huis.nl
 • Loonbedrijf Smits, Hoogeind 26a, 4143 LX Leerdam, 0345-599897
 • BQS b.v, Achterdijk 64, 4243 TM Leerdam, 0345-682439
 • Havelaar BV, Techniekweg 4, 4143 HV Leerdam, 0345-613300, www.havelaarbv.nl
 • Beco, Industrieterrein "De Biezen", De Limiet 18, 4131 NR Vianen, 0347-323100, www.beco-vianen.nl
 • Tweewielcentrum Henk van Bruggen, Rhenoyseweg 48, 4152 EL Rhenoy, 0345-681281, www.henkvanbruggen.nl
 • G&J van Leeuwen BV, Kolkweg 1, 5314 LN Bruchem, www.gjvanleeuwen.nl
 • Intercamping, Breezijde 25, 4243 JN, Nieuwland, 0183-352430, www.intercamping.nl
 • Bron Schildersbedrijf, Zuiderlingedijk 127, 4211 BC Spijk Gem Lingewaal, 0183-512902
 • Weerschild, Lexmondsestraatweg 5, 4133 LA Vianen Ut, 0347-320701
 • Benschop Speelplezier, Smalzijde 25B, 4243 JP Nieuwland
 • Bercon, Wethouder van Bremenweg 20, 4153 XH Beesd, 0345-681812, www.berconbv.nl
 • Hamoen L.M.B., Industrieweg 7, 4233 GA Ameide, 0183-601307, www.hamoen-tractoren.nl
 • Schilderen/glas in lood, Bert van Steenis, Molenwal28, 4147 AJ Asperen, 0647816845