Verslag algemene ledenvergadering

BitterballenAfgelopen vrijdag 16 januari 2014 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van LR & PC "De Glasstadruiters" gehouden in de kantine op Loosdorp 36 te Leer¬dam. Er waren - naast de 5 bestuursleden – 19 leden bij aanwezig! Een record! Het was lekker warm in de kantine. Met koffie, thee, limonade, slagroomsoesjes, bitterballen en lekkere hapjes is er voor degenen, die deze keer niet konden, volop reden om er volgend jaar wel bij te zijn! Er kwamen allemaal leuke ideeën ter sprake en er werd met elkaar van gedachten gewisseld over allerlei suggesties voor verbeteringen.

Op de agenda stonden diverse punten:

- Het 10-jarig bestaan van de vereniging dat op 5 juli 2014 met alle leden en donateurs gevierd werd met een barbecue na afloop van de grote wedstrijd. Er was zelfs een groot tv-scherm om niets te hoeven missen van het WK-voetbaltoernooi!
- Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 17-1-2014 werd zonder op-/aanmerkingen goedgekeurd.
- Marc Binsbergen (secretaris) was aftredend als bestuurslid en niet herkiesbaar. Hij kon zelf niet bij de Algemene Leden Vergadering aanwezig zijn maar werd door de voorzitter bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren. Hij ontvangt nog een bos bloemen van de vereniging. Tijdens de vergadering werd Marja Berendsen voor een periode van 3 jaar gekozen als nieuwe secretaris van de vereniging.
- De penningmeester Marja Schmaal overhandigde een overzicht van alle inkomsten en uitgaven over 2014. Zij gaf een toelichting n.a.v. gestelde vragen hierover. De kascommissie had geen aanmerkingen bij de controle van de financiën over 2014.
- Met ingang van 1 januari 2015 geldt de volgende contributieverhoging / jaar:
Lessende Leden Pony € 155,-- was € 125,--
Lessende Leden Paard € 200,-- was € 180,--
Niet-lessende KNHS-leden € 27,50 was € 25,--
Voor donateurs is er niets veranderd (dit blijft € 22,50 / jaar).
- De jaarlijkse verkoopactie werd geëvalueerd. In 2014 werden stroopwafels en amaryllisbollen verkocht door de leden. Vanwege het succes blijven we dat in 2015 ook doen.
- De verslagen van de secretaris en wedstrijdsecretaris over 2014 werden voorgelezen. De geplande wedstrijddata voor 2015 staan elders op deze website.
- Namens de Activiteiten Commissie gaf Bianca Klijn een toelichting over het afgelopen jaar (kart-avond e.d.) en de plannen voor leuke activiteiten in 2015. Hierover volgen nadere berichten op de website.
- Het Huishoudelijk Reglement is aangepast. De nieuwe regels worden op de website geplaatst.
- thumb trouwste lessende lid indyEr was een eervolle vermelding voor het 'trouwste lessende lid' 2014: Indy van der Biezen. Zij was bijna elke groepsles aanwezig. Bestuurslid Hilde van Zandwijk overhandigde haar een bokaal met inscriptie, een glaasje met haar naam en een cadeaubon.

thumb het glaasje 2014- De jaarlijkse 'In het glaasje' bokaal was dit keer voor webmaster Leontine Verhoeks die veel tijd en energie heeft gestoken in de website van de vereniging. Deze eervolle vermelding is in het leven geroepen voor leden of vrijwilligers die zich vrijwillig en uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Zonder website zijn we als vereniging nergens en het was voor Leontine niet eenvoudig om alles weer op de rit te krijgen! Namens het bestuur ontving zij dan ook terecht de gegraveerde wisselbokaal, een klein glaasje ten behoud en een mooie bos bloemen.
- In de rondvraag kwamen o.a. aan de orde: de mogelijkheid om in de winterperiode (af en toe) te kunnen lessen in een binnenbak, een buitenrit voor rijdende leden, het verzoek voor meer input t.b.v. de website vanuit de leden, de bezetting van de groepslessen en het aanmaken van een groepsapp voor het afmelden van de groepslessen.
DrinksMaja Gerritsen sloot de Algemene Leden Vergadering om 21.45 uur waarna er nog gezellig werd nagepraat met elkaar. Volgend jaar hopen we op nog meer leden! Het is tenslotte dè mogelijkheid om je mening te geven en aan te geven wat je wel / niet leuk vindt. De Algemene Leden Vergadering is er tenslotte voor alle leden!!

Onze sponsoren

 • Gijs Gerritsen Custom
 • Van kekum loonbedrijf Custom


 • blitterswijk Custom
 • Weerschild Custom
 • Beco Custom
 • A.H. den Hartog grondverzet Custom
 • VanBoven kunststoffen cmyk Custom
 • eff anders Custom
 • steenplaza Custom
 • thumbnail glasstadruiters-Ria
 • Looijen Custom
 • Weverwijk containers Custom
 • hartog riet Custom
 • van der Wal Custom
 • van steenis Custom
 • BQS Custom
 • Printpro Custom
 • Intercamping logo Custom
 • christel clean
 • de vaal logo 1 Custom-002
 • sterk deur en techniek
 • wiggen Custom
 • UnivZ FC Custom
 • RIETVELD LOGO Custom
 • Loonbedrijf Smits Custom
 • keppel Custom
 • freework Custom
 • benschop Omgezet Custom
 • van Dijk Custom
 • Span Moorkoppen
 • Diks Custom
 • perry t Lam Custom
 • Boval Custom
 • Gleis Custom
 • thumbnail maresa-logo
 • Verboekend Custom
 • Stabon Custom


 • esman Custom
 • dejong 2 Custom
 • gerritsen logo v5 Large Custom
 • Bercon Custom
 • de with Custom
 • logo van leeuwen Custom • van eijck Custom
 • Logo DenBraber Custom
 • Fam. Zijderveld Custom
 • P. de Groot Custom
 • logo Elar 2014 Custom
 • van noord Custom
 • landhuis Custom
 • Havelaar Custom
 • jukebox Gallery Custom
 • T. Bron Custom
 • Henk van Bruggen Custom
 • logo stift Custom
 • t van vuren Custom
 • Hamoen Custom
 • Loon- en aannemingsbedrijf Gijs Gerritsen VOF, Loosdorp 36, 4143 LV Leerdam, 0345-616340
 • Loon- en verhuurbedrijf Van Kekum, Weverwijk 15, 4245 KW, Leerbroek, 0183-353164
 • Blitterswijk Suzuki, Dorpsstraat 55, 4145 KB Schoonrewoerd, 0345-641263, www.blitterswijksuzuki.nl
 • Weerschild, Lexmondsestraatweg 5, 4133 LA Vianen Ut, 0347-320701
 • Beco, Industrieterrein "De Biezen", De Limiet 18, 4131 NR Vianen, 0347-323100, www.beco-vianen.nl
 • A.H. den Hartog & Zn. B.V., Overheicop 3, 4143 KW Leerdam, 0345-641272, www.ahdenhartog.nl
 • Van Boven Kunststoffen, Schelluinsestraat 52, 4200 AC Gorinchem, 0183-633477, www.van-boven.com
 • Effe Anders Leerdam
 • Steenplaza Lexmond, Nieuwe rijksweg 130, 4128 BP Lexmond, 0347-342150, www.fransdebruyn.nl
 • Weverwijk transport, container & afvalverwerking, Diefdijk 30, 4145 MJ Schoonrewoerd, 0345-641266, www.afvalcontainers.nu
 • Den Hartog Riet, Recht van ter Leede 21, 4143 LN Leerdam
 • Van der Wal Interieur-adviseurs, Techniekweg 8, 4143 HV Leerdam, 0345-630459, www.vanderwalinterieurs.nl
 • Schilderen/glas in lood, Bert van Steenis, Molenwal28, 4147 AJ Asperen, 0647816845
 • BQS b.v, Achterdijk 64, 4243 TM Leerdam, 0345-682439
 • Intercamping, Breezijde 25, 4243 JN, Nieuwland, 0183-352430, www.intercamping.nl
 • Chrisel Clear Services, 06-30372723
 • M. de Vaal, Koningin Wilhelminastraat 5, 4145 KG Schoonrewoerd, 06-22913390
 • Bouwbedrijf Van Wiggen, Lexmondsestraatweg 5, 4133 LA Vianen, 0347-371593, www.wiggen.nl
 • Univé, Raadhuisplein 2, 4245 KJ Leerbroek, 0345-620062. www.unive.nl
 • Hans Rietveld agragisch advies, Energieweg 4-A, 4231 DJ Meerkerk, 0183-351000, www.hansrietveldagragischadvies.nl
 • Loonbedrijf Smits, Hoogeind 26a, 4143 LX Leerdam, 0345-599897
 • Bouwbedrijf Keppel, Lingedijk 165, 4163 LJ Oosterwijk, 0345-682799, www.bouwbedrijfkeppel.nl
 • Freework, Dokter Reilinghplein 8, 4141 DB Leerdam, 0345-633146, www.freework.nl
 • Benschop Speelplezier, Smalzijde 25B, 4243 JP Nieuwland
 • van Dijk verhuur-loon bedrijf, Diefdijk 16, 4121 KN Everdingen, 0345-642150, www.loonbedrijfvandijk.nl
 • Het Span Moorkoppen, Nieuwstraat 61, 4141 CB Leerdam
 • A.S.J. Diks Assurantiekantoor, Middenstraat 9, 4153 AB Beesd, 0345-681512, www.assurantiekantoordiks.nl
 • Perry 't Lam B.V., Middelkoop 45, 4245 TS Leerbroek, 0345-599204, www.perrytlam.nl
 • Boval, Zadelmakerstraat 140, 1991 JE Velserbroek, 023-5201030, www.boval.nl
 • Arnold GleisA, Raadhuisstraat 56, 4245 KG Leerbroek, 06-12604358
 • Maresa, Prinses Amaliastraat 1A, 4145 KX Schoonrewoerd, www maresahaarenzo.nl
 • Witgoed service Verboekend, Hoogeind 32, 4143 LZ Leerdam, 06-22909262, www.witgoed-service-verboekend.nl
 • StaBoN, Achterdijk 23, 4243TM Nieuwland
 • Esman hoveniersbedrijf, Schaikseweg 50, 4143 HG Leerdam, 0345-632275, www.esmanhoveniers.nl
 • Willem's Hoeve, Hofkampseweg 1a, 4116 RM Buren
 • Bercon, Wethouder van Bremenweg 20, 4153 XH Beesd, 0345-681812, www.berconbv.nl
 • De With landbouw mechanisatie bedrijf, Hoogeind 28-B, 4143 LX Leerdam, 0345-617323, www.lmbdewith.nl
 • G&J van Leeuwen BV, Kolkweg 1, 5314 LN Bruchem, www.gjvanleeuwen.nl
 • Van Eijck Autoschade, Meinte 20, 4153 XEBeesd, 0625007580
 • Den Braber zonwering, Hoogeind 14, 4143 LX Leerdam, 0345-618436, www.denbraberzonwering.nl
 • Bezoekboerderij "Het Achterhuis", Hoogeind 20a, 4143 LX Leerdam, 0345-619887, www.bezoekboerderij.nl
 • De Groot Diervoeders, Recht van Ter Leede 12a, 4143 LP Leerdam, 0345-617844
 • Elar Lexmond, Nieuwe Rijksweg 142, 4128 BP Lexmond, 0347-341577, www.elarlexmond.nl
 • Van Noord accountants en belastingadviseurs, Pfinztalstraat 32, 4143 JB Leerdam, 0345-611844, www.vannoord.nl/vannoord-leerdam.html
 • Landhuis, Kanaaldijk 12, 4245 TX Leerbroek, 0183-353699, www.land-huis.nl
 • Havelaar BV, Techniekweg 4, 4143 HV Leerdam, 0345-613300, www.havelaarbv.nl
 • Jukebox Gallery B.V., Gildenstraat 32, 4143 HS Leerdam, 0345-511990, www.jukeboxgallery.com
 • Bron Schildersbedrijf, Zuiderlingedijk 127, 4211 BC Spijk Gem Lingewaal, 0183-512902
 • Tweewielcentrum Henk van Bruggen, Rhenoyseweg 48, 4152 EL Rhenoy, 0345-681281, www.henkvanbruggen.nl
 • Juwelier Stift, Markt 4, 4141 BG Leerdam, 0345-615310, www.juwelierstift.nl
 • Afbouwbedrijf T. van Vuren, Hoogeind 3, 4143 LW Leerdam, 0645596149
 • Hamoen L.M.B., Industrieweg 7, 4233 GA Ameide, 0183-601307, www.hamoen-tractoren.nl