Notulen algemene leden vergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering

LR & PC “De Glasstadruiters”

 1. januari 2018 /Loosdorp 36 teLeerdam / Aanvang:20.00 uur

 
 1. Opening door de voorzitter

Maja opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Naast de bestuursleden zijn er 12 leden aanwezig. Er hebben zich 7 leden afgemeld.

 
 1. Mededelingen

 • Marja geeft aan dat we weer meedoen aan de clubkasactie van de Rabobank. Vorig jaar hebben we hier 100 euro opgehaald. Iedereen die lid is van de Rabobank kan stemmen. 

 • Marja geeft aan dat de facturen vanaf nu per e-mail verzonden gaan worden. 

 
 1. Verslag Algemene Ledenvergadering 2017
  Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 27-1-2017lag een half uur vóór aanvang van de vergadering ter inzage klaar voor alle aanwezigen. Gijs geeft aan dat de periode van de secretaris niet juist vermeld staat. Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen, waarmee het verslag is goedgekeurd.

 
 1. Bestuursverkiezing:

Cynthia van Rossem wordt herbenoemd voor een periode van 3 jaar als Secretaris. 

 1. Verslag secretaris 2017

 • Het ledenaantal is door alle mutaties van 2017 gelijk gebleven. 

 • Ledenaantal 1-1-2018
  4 LLPA / 8 LLPO (4 met startkaart)
  23 NLL (11 met startkaar
  18 donateurs

 
 1. Verslag penningmeester 2017
  Marja Schmaaldeelthetfinancieel verslag uit van de inkomsten en uitgaven van de vereniging over het kalenderjaar 2017en een begroting voor 2018 en licht dit toe.

 • Verkoopactiestroopwafels / amaryllisbollen
  Blijft noodzakelijk om lessen kostendekkend te houden.

 • Kascommissie

 • Kascontrole 2017De kascontrole is gedaan doorIlze de Heus en Eveline van Zandwijk. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. De commissie wordt bedankt voor hun controle.

 1. Kascommissie 2018
  Ilze de Heus zal nog 1x de kascontrole uitvoeren en Saskia Klein is aangesteld voor de komende 2 jaar. Nieuw reservelid is Corine Zomer.

 1. Mededelingen wedstrijdsecretariaat

 • In 2019 willen we de wedstrijden organiseren, die we ook bij de KNHS gaan aanvragen. Zo kunnen er combinaties met of zonder startkaart meedoen. Dit kunnen eventueel ook de avonden zijn. Iedereen is hiermee akkoord en de planning zal tijdig gemaakt worden, zodat het in de kringkalender kan worden opgenomen.

 • De clubkampioenen 2017
  Dressuur – Meike Bentlage
  Springen –Mendy Terlouw 
  Bixie – Fay de Jong

 • CHIO 2018
  Bij voldoende combinaties willen we weer meedoen aan de CHIO Rotterdam. De M en Z ruiters zullen t.z.t. benaderd worden. 

 • Wedstrijdplanning 201714 april, 19 mei, 29 juni en 25 augustus onderlinge wedstrijd en 30 juni officiële wedstrijd.

 1. Activiteiten Commissie

 • Connie Klijn neemt de activiteiten van 2017 door.
  Het ruiterweekend met 15 deelnemers, dressuurclinic van Jurgen Ros met 9 combinaties en springclinic van Richard ten Kate met 7 combinaties. In augustus de open dag en in november met 15 deelnemers werden er frontriemen gemaakt. 

 • De activiteiten die al bekend zijn voor 2018: 
  30 maart t/m 2 april: Ruiterweekend 
  25 augustus: open dag samen met onderlinge wedstrijd
  16 juni: clinic Marinus Sterrenberg

 • In november volgt wellicht een flexchairtraining. Een aantal aanwezigen geeft aan dat het dan wel leuk zou zijn om dit af te sluiten met een praktijkgedeelte.

 • Voor andere activiteiten wordt nog een planning gemaakt.

 • Arianne van Bezooijen is gestopt met de AC. Er wordt nog gezocht naar nieuwe leden voor de AC.


Maja bedankt de Activiteiten Commissie voor hun inspanningen.

 
 1. Eervolle vermelding trouwste (lessend) lid bokaal
  Trouwste lessend lid 2017Megan Keppel. Ze ontvangt een waardebon en tevens een beker omdat ze voor de 3e keer op rij trouwste lid is.

 1. Eervolle vermeldingIn het glaasje bokaal
  Gijs Gerritsen wordt bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren voor de vereniging en ontvangt hiervoor ‘in het glaasje’.  

 1. Rondvraag en sluiting

 • Gijs stelt voor om een bak van zand aan te leggen in het gras voor de officiële wedstrijd van 30 juni. Dit zal dan om een 20/40 en 20/60 bak gaan. De onderlinge wedstrijd kan daar dan ook plaatsvinden, zodat er in de vaste bak een springclinic of oefenparcour neergezet kan worden. Iedereen is hier enthousiast over en het bestuur zal de mogelijkheden verder gaan bespreken.  

 • Gijs vraagt of men nog ideeën heeft om andere activiteiten te organiseren tijdens de wedstrijd om zo meer publiek te trekken. Bijvoorbeeld een clinic tussendoor. Er wordt aangegeven dat dit erg lastig is, omdat men met een wedstrijd een proef rijdt en na de uitslag weer naar huis gaan.  

 
 

Alle aanwezigen worden hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en we wensen iedereen een mooi verenigingsjaar!

Onze sponsoren

 • UnivZ FC Custom
 • van der Wal Custom
 • Erik t Lam
 • Henk van Bruggen Custom
 • Diks Custom
 • jukebox Gallery Custom
 • Boval Custom
 • BenG
 • RIETVELD LOGO Custom
 • BQS Custom
 • Ria Grafisch ontwerp
 • kool wagens
 • Fam. Zijderveld Custom
 • de with Custom
 • sterk deur en techniek
 • Logo DenBraber Custom
 • Jos de Jong
 • T. Bron Custom
 • het westen
 • Havelaar Custom
 • Span Moorkoppen
 • t van vuren Custom
 • Van kekum loonbedrijf Custom
 • gerritsen logo v5 Large Custom
 • Accon
 • logo van leeuwen Custom
 • landhuis Custom
 • Loonbedrijf Smits Custom
 • eff anders Custom
 • Garage-Dijkers
 • keppel Custom
 • logo Elar 2014 Custom
 • Stabon Custom
 • hans-kroezen
 • wakkermans2 
 • Hamoen Custom
 • perry t Lam Custom
 • Beco Custom
 • van Dijk Custom
 • Gleis Custom
 • R B
 • dejong 2 Custom
 • P. de Groot Custom
 • Klok
 • hartog riet Custom
 • Beijnum
 • Stijsiger
 • hartog kantoormeubelen
 • wiggen Custom
 • Bercon Custom
 • Weerschild Custom
 • Logo-sb
 • A.H. den Hartog grondverzet Custom

 • esman Custom


 • benschop Omgezet Custom


 • blitterswijk Custom
 • Looijen Custom • van eijck Custom
 • Gijs Gerritsen Custom
 • steenplaza Custom
 • Printpro Custom
 • Weverwijk containers Custom
 • Intercamping logo Custom
 • sterk buiteninrichting
 • Univé, Raadhuisplein 2, Leerbroek, 0345-620062. www.unive.nl
 • Van der Wal Interieur-adviseurs, Techniekweg 8, Leerdam, 0345-630459, www.vanderwalinterieurs.nl
 • Erik 't Lam, Dorpsweg 100A, Hoornaar, https://www.eriktlam.nl/
 • Tweewielcentrum Henk van Bruggen, Rhenoyseweg 48, Rhenoy, 0345-681281, www.henkvanbruggen.nl
 • A.S.J. Diks Assurantiekantoor, Middenstraat 9, Beesd, 0345-681512, www.assurantiekantoordiks.nl
 • Jukebox Gallery B.V., Gildenstraat 32, Leerdam, 0345-511990, www.jukeboxgallery.com
 • Boval, Zadelmakerstraat 140, Velserbroek, 023-5201030, www.boval.nl
 • Bouwbedrijf BGBouw, Novy Borstraat 24, Leerdam,0345-631651, http://www.bgbouw.com/
 • Hans Rietveld agragisch advies, Energieweg 4-A, Meerkerk, 0183-351000, www.hansrietveldagragischadvies.nl
 • BQS b.v, Grote Brugse Grintweg 2, Zoelen, 0345-682439
 • Ria Grafisch Ontwerp, Hoogeind 5, Leerdam, 06-55502591, www.riagrafischontwerp.nl
 • A. Kool Marathonwagens, Overheicop 1A, Schoonrewoerd, http://www.koolmarathonwagens.nl/
 • Bezoekboerderij "Het Achterhuis", Hoogeind 20a, Leerdam, 0345-619887, www.bezoekboerderij.nl
 • De With landbouw mechanisatie bedrijf, Hoogeind 28-B, Leerdam, 0345-617323, www.lmbdewith.nl
 • Sterk Deur en Techniek, Parmentierstraat 7, Leerdam, www.sterktechniek.nl
 • Den Braber zonwering, Hoogeind 14, Leerdam, 0345-618436, www.denbraberzonwering.nl
 • Jos de Jong Installaties, Overheicop 15, Leerdam
 • Bron Schildersbedrijf, Zuiderlingedijk 127, Spijk, 0183-512902
 • Tuincentrum Het Westen, Laantje van Van Iperen 30, Leerdam, https://www.tuincentrumhetwesten.nl/
 • Havelaar BV, Techniekweg 4, Leerdam, 0345-613300, www.havelaarbv.nl
 • Het Span Moorkoppen, Nieuwstraat 61, Leerdam
 • Afbouwbedrijf T. van Vuren, Hoogeind 3, Leerdam, 0645596149
 • Loon- en verhuurbedrijf Van Kekem, Weverwijk 15A, Leerbroek, 0183-353164
 • Gerritsen Loon en Aannemingsbedrijf
 • Accon AVM, Pfinztalstraat 32, Leerdam, 0345-611844, https://acconavm.nl/contact/leerdam/
 • G&J van Leeuwen BV, Kolkweg 1, Bruchem, www.gjvanleeuwen.nl
 • Landhuis, Kanaaldijk 12, Leerbroek, 0183-353699, www.land-huis.nl
 • Loonbedrijf Smits, Hoogeind 26a, Leerdam, 0345-599897
 • Effe Anders, Vlietskant 18, Leerdam, www.effeandersleerdam.nl
 • Garage Dijkers, Zijlkade 24B, Nieuwland, http://www.garagedijkers.nl/
 • Bouwbedrijf Keppel, Lingedijk 165, Oosterwijk, 0345-682799, www.bouwbedrijfkeppel.nl
 • Elar Lexmond, Nieuwe Rijksweg 142, Lexmond, 0347-341577, www.elarlexmond.nl
 • StaBoN, Geer 33, Nieuwland, www.stabon.nl
 • Loodgieters- en verwarmingsbedrijf Hans Kroezen, Voorstraat 91, Beesd, https://www.hanskroezen.nl/
 • Wakkermans
 • Hamoen L.M.B., Industrieweg 7, Ameide, 0183-601307, www.hamoen-tractoren.nl
 • Perry 't Lam B.V., Middelkoop 45, Leerbroek, 0345-599204, www.perrytlam.nl
 • Beco, Industrieterrein "De Biezen", De Limiet 18, Vianen, 0347-323100, www.beco-vianen.nl
 • van Dijk verhuur-loon bedrijf, Diefdijk 16, Everdingen, 0345-642150, www.loonbedrijfvandijk.nl
 • Arnold Gleis, Raadhuisstraat 56, Leerbroek, 06-12604358
 • R&B Civiel- en Cultuurtechniek, Ravenswaaijsesteeg 18A, Ravenswaaij, http://www.renbcct.nl/
 • Willem's Hoeve, Hofkampseweg 1a, Buren
 • De Groot Diervoeders, Recht van Ter Leede 12a, Leerdam, 0345-617844
 • Grand café, Restaurant en Partycentrum De Klok, Molenstraat 117, Kinderdijk, www.deklok.com
 • Den Hartog Riet, Leerbroekseweg 27, Leerbroek, www.hartogriet.nl
 • T. van Beijnum Loon- en Verhuurbedrijf, Middenpolderweg 23A, http://www.tvanbeijnum.nl/
 • Stijsiger TImmer- en renovatiebedrijf, Recht van ter Leede 12, Leerdam
 • Den Hartog Kantoormeubelen, Diefdijk 9, Everdingen, 0345-641021
 • Bouwbedrijf Van Wiggen, Lexmondsestraatweg 5, Vianen, 0347-371593, www.wiggen.nl
 • Bercon, Wethouder van Bremenweg 20, Beesd, 0345-681812, www.berconbv.nl
 • Weerschild, Lexmondsestraatweg 5, Vianen, 0347-320701, https://weerschild.nl/
 • Stemid, Poppenbouwing 10, Geldermalsen, www.stemidbouwstoffen.nl
 • A.H. den Hartog & Zn. B.V., Overheicop 3, Leerdam, 0345-641272, www.ahdenhartog.nl
 • Esman hoveniersbedrijf, Schaikseweg 50, Leerdam, 0345-632275, www.esmanhoveniers.nl
 • Benschop Speelplezier, Smalzijde 25B, Nieuwland, https://www.benspelen.nl/
 • Blitterswijk Suzuki, Dorpsstraat 55, Schoonrewoerd, 0345-641263, www.blitterswijksuzuki.nl
 • Looijen Schilderwerken en Bouwonderhoud, Burgemeester Vonklaan 9, Spijk, www.looijenschilderwerken.nl
 • Van Eijck Autoschade, Meinte 20, Beesd, 0625007580
 • Loon- en aannemingsbedrijf Gijs Gerritsen VOF, Loosdorp 36, Leerdam, 0345-616340
 • Steenplaza Lexmond, Nieuwe rijksweg 130, Lexmond, 0347-342150, www.fransdebruyn.nl
 • PrintPro, Dr Reilinghplein 8, Leerdam, www.printproleerdam.nl
 • Weverwijk transport, container & afvalverwerking, Diefdijk 30, Schoonrewoerd, 0345-641266, www.afvalcontainers.nu
 • Intercamping, Breezijde 25, Nieuwland, 0183-352430, www.intercamping.nl
 • Sterk Buiteninrichting, Kerkeland 9, Schoonrewoerd, 06-34718733, http://www.sterkbuiteninrichting.nl/